За нас

Фирма Транс Лукс ООД  е създадена през 2007 година в с.Струмяни. Тя се разполага в Югозападна България на 30 км. от  ГКПП Кулата – Промахонас.
Транс Лукс ООД разполага със  собствен гараж, автомивка, сервиз както и склад за резервни части за текущ ремонт и профилактика.

Фирмата разполага със собствен автопарк за превоз на :

—Дизел; —Бензин; JET A1; —Биодизел; —Базово масло; —Химични продукти; Газ пропан-бутан; Битум; Мазут и др.

 

 

 

Услуги

Фирмата е специализирана в транспорт на течни горива по шосе, съгласно ADR конвенция, превоз на горива в страната и чужбина.

 • Превоз на течни горива в страната и чужбина - —Дизел; —Бензин; JET A1; —Биодизел; —Базово масло; —Химични продукти.
 • Превоз на газ пропан - бутан
 • Превоз на битум и мазут
 • Превоз на ADR цистерни в Европа

 

 

Партньори

—Еко България ЕАД
—Сакса ООД
—Нис Петрол ЕООД
—Астра Биоплант ЕООД
—Инса Ойл ООД
—ДМВ ЕООД
—Булмаркет ДМ ООД
—Инса Газ ООД
—Ви-Газ България ЕАД

Дейности

 • Собствена база с автопарк за превоз на течни горива, газ пропан-бутан, битум и мазут.
 • Автоцистерните са оборудвани с долно и горно пълнене,  които разполагат  с помпа и  ел. брояч за измерване  на разтовареното количество, както и система за безопасно товарене / Standart CEN / TR 15120:2013E.
 • Всички са снабдени с GPS система за проследяване и отговарят на изискванията за превози на товари в България и Европейския съюз;
 • Фирмата има издаден лиценз номер 9954/21.07.2008 за международен автомобилен превоз на товари;
 • Всички автомобили имат ЧМР – застраховка/отговорност на превозвача, митническа годност;
 • За всеки един влекач и полуремарке има издаден сертификат за превоз на опасни товари – АДР (ADR);
 • Фирмата е допусната до TIR режима;
 • Има издаден EORI номер BGC101798837ZZZZ4 - Членува в AEBTRI-Servise;
 • Мобилна връзка с шофьорите по време на превоза, осигурява допълнителна информация за тяхното местоположение;
 • Надеждни и добре обучени шофьори, квалифицирани за превоз на опасни товари;

Контакти

Транс Лукс ООД
Адрес: с. Струмяни,
ул. Международно шосе 9
Факс:+359 (0) 7434 3038
Email
trans_luks@mail.bg
Управител: Йордан Георгиев
Телефон: 0885 444 434